-   marynarka handlowa - statki - okręty - okrętownictwo - wraki - morze - marynarka wojenna   -
_____________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
OKRĘTY PODWODNE
Paul Leberecht König (1867-1933)
Kapitan pierwszego na świecie handlowego okrętu podwodnego
Paul König (1867-1933)
    Paul König, oficer niemieckiej marynarki handlowej, zasłynął głównie jako
kapitan pierwszego handlowego statku podwodnego
DEUTSCHLAND.

   Urodził się 20 marca 1867 roku w Rohr koło Suhl jako syn pastora. W latach
1883-89 pływał na statkach jako chłopiec okrętowy. Ukończył szkołę morską (
Navigationsschule w Bremerhaven-Gestemünde) w 1894 uzyskując patent
kapitański. Niemal na całe życie związał się kompanią żeglugową
Nordeutscher
Lloyd (North German Lloyd)
, gdzie był oficerem już od 1896. Do wybuchu I
wojny światowej dowodził kilkoma statkami:
WITTENBERG, SKUTARI,
TÜBINGEN, PRINZESS IRENE i SCHLESWIG.

   W 1914 zmobilizowano go i powołano do służby w
Kaiserliche Marine. Jako
oficer służył na starym pancerniku
BRANDENBURG . W 1915 odznaczono go
Krzyżem Żelaznym II klasy (
Eisernes Kreuz 2. Klasse) i skierowano do U-Boot-
Schule.
Tę podwodniacką szkołę ukończył w 1916 roku i wkrótce potem
wyznaczono go na kapitana pierwszego w historii podwodnego statku handlowego
noszącego dumną nazwę
DEUTSCHLAND.
    W związku z tym nowym zadaniem, kapitan Paul König opuścił szeregi
Kaiserliche Marine i oficjalnie podjął pracę w cywilnej firmie
Deutsche
Ozean Rhederei GmbH
, którą powołano specjalnie 8 listopada 1915 roku do
obsługi rodzącej się podwodnej handlowej żeglugi.

 
 DEUTSCHLAND pod dowództwem P. Königa odbył w 1916 dwa rejsy do
portów amerykańskich, Baltimore i New London, przerywając w ten sposób
brytyjską blokadę portów niemieckich. Odbiły się one szerokim echem na
świecie oraz przyniosły sławę i wiele splendorów Königowi, m.in. zaszczyty
dworu cesarskiego, Krzyż Żelazny I klasy (
Eisernes Kreuz 1. Klasse) oraz
...
tytuł doktora medycyny honoris causa, przyznany przez uniwersytet w
Halle! Swoje wspomnienia z obu rejsów do USA zawarł w książce
zatytułowanej "
Die Fahrt der Deutschland", wydanej błyskawicznie w
Berlinie jeszcze w 1916 roku.

  W związku z tym,
DEUTSCHLAND przebudowany został na krążownik
podwodny o nazwie
U-155, König przeszedł do pracy na lądzie. Objął
funkcję szefa
Sperrbrechergruppe, a później pracował także w
dowództwie marynarki.      
Paul König (1867-1933)
   W okresie międzywojennym, w latach 1920-31, zajmował wysokie stanowiskach w Norddeuscher Lloyd. Koniec
kariery zawodowej uwieńczył propagandową podróżą po USA (1931-32), agitując na rzecz przyjaźni niemiecko-
amerykańskiej. Przeszedł na emeryturę w 1932. Zmarł 8 września 1933 w Gnadau, gdzie został pochowany.